Pembunuhan Pertama

Nabi Adam akan menikahkan dua putranya bernama Qabil dan Habil dengan putrinya yang bernama Iklimah dan Labuda. Habil dipasangkan dengan Iklimah dan Qabil dengan Labuda. Qabil menolak. Dia lebih tertarik kepada Iklimah daripada Labuda. Nabi Adam memerintahkan kepada mereka untuk berqurban.

Qurban Habil diterima oleh Allah karena dia mengurbankan seekor domba yang besar dan bagus, sedangkan qurban Qabil ditolak Allah karena dia hanya mengurbankan doma peliharaannya yang kurus dan kering. Habil berhak memilih pasangannya, yakni menikahi Iklimah.

Namun, Qabil dendam kepada Habil. Qabil berniat membunuh saudaranya sendiri. Habil mencoba mencegah Qabil. Pembubuhan terjadi saat Habil sedang tidur setelah menggembalakan kambing. Qabil bingung bagaimana cara mengurus jenazah Habil. Qabil melihat dua ekor burung gagak yang sedang berkelahi. Satu ekor burung gagak mati, lalu gagak yang hidup melubangi tanah dan menguburkan gagak yang mati itu. Qabil pun meniru apa yang dilakukan burung gagak. Ia menguburkan Habil di tanah.

Sumber cerita: Thifa, Kak. 2017. 365 Kisah Islam. Jogjakarta: Ceria