Pembunuhan Pertama

Nabi Adam akan menikahkan dua putranya bernama Qabil dan Habil dengan putrinya yang bernama Iklimah dan Labuda. Habil dipasangkan dengan Iklimah dan Qabil dengan Labuda. Qabil menolak. Dia lebih tertarik kepada Iklimah daripada Labuda. Nabi Adam memerintahkan kepada mereka untuk…

Read more