Pembunuhan Pertama

Nabi Adam akan menikahkan dua putranya bernama Qabil dan Habil dengan putrinya yang bernama Iklimah dan Labuda. Habil dipasangkan dengan Iklimah dan Qabil dengan Labuda. Qabil menolak. Dia lebih tertarik kepada Iklimah daripada Labuda. Nabi Adam memerintahkan kepada mereka untuk…

Read more

Nabi Adam Manusia Pertama

Nabi Adam ialah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT. Nabi Adam diciptakan setelah Allah menciptakan bumi, gunung, laut, tumbuhan, langit, matahari, bulan, bintang-bintang, serta para malaikat dan iblis. Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk bersujud menghormati Nabi Adam.…

Read more